• Świetlica szkolna

    • Informacje ogólne 

     Świetlica szkolna jest miejscem gdzie dzieci mogą spędzić czas wolny w przyjaznej i miłej atmosferze. Chcąc umilić i skrócić czas oczekiwania na rodziców, wychowawcy świetlicy przygotowują dla dzieci różnego rodzaju gry i zabawy oraz zajęcia zorganizowane. Wśród proponowanych zajęć można znaleźć następujące zajęcia: plastyczne, ruchowe, czytelnicze czy gry i zabawy logiczne. Ponadto kształtujemy postawę prospołeczną poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji. W naszym rocznym programie kulturalnym świetlicy mamy przewidziane wiele akcji i imprez o charakterze ekologicznym, zdrowotnym czy charytatywnym. Chcemy by nasi podopieczni nie tylko spędzali czas na zabawie, ale przede wszystkim poprzez zabawę uczyli się pożytecznych rzeczy, prawidłowych postaw społecznych, wartości oraz szacunku do innych.

      

      

     Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy na  rok szkolny 2022/2023

      

     Karta zapisu jest jedynym dokumentem, który należy złożyć w celu zapisania dziecka do świetlicy. Rodzice zobowiązani są  do przekazania informacji osobom trzecim wymienionym w karcie zapisu ucznia do świetlicy, że  klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej placówki oświatowej w zakładce świetlicy (poniżej).

     Karta_zgloszenia_do_swietlicy__2022-2023.pdf 

     KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO.pdf

      

      

     Wychowawcy świetlicy 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie