• Samorząd Uczniowski

    • Reprezentuje wszystkich uczniów
    • Działa na rzecz środowiska szkolnego oraz prowadzi działania w  ramach wolontariatu szkolnego
    • Uczy samorządności
    • Skłania do zdrowej rywalizacji
    • Organizuje rozrywkę (taneczne przerwy, Maskarada, dyskoteki)
    • Turniej w zbijaka dla klas młodszych 
    • Zajęcia kuchcikowania w świetlicy szkolnej 

    Opiekunem samorządu jest  pan Grzegorz Tymczyszyn.

    przewodniczący:  Mateusz Białek
    zastępca przewodniczącego: Zofia Filipowicz 
    skład SU:
     przewodniczący poszczególnych oddziałów klasowych

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • szkola@psp26.opole.pl
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie