• Nasza szkoła od 2019 roku należy do  Sieci Promującej Zdrowie.  Szkoła, która promuje zdrowy styl życia miejsce, gdzie członkowie społeczności - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje zdrowie i samopoczucie. Wspólnie będziemy uczyć się jak  poprawić nasze funkcjonowanie by zdrowiej żyć  i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

    

   Standardy Szkoły Promującej Zdrowie

   Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

   1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
   2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
   3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
   4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

   Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

   • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.
   • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

    

    

   Nasze działania w ramach programu 


   Rok szkolny 2021/2022 - podsumowanie działań  Szkola_Promujaca_zdrowie.pdf

   Zadanie Czas realizacji  Efekt
   Dzień Pluszowego Misia 25.11.2022r.

   25.11. obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Maskotka, który towarzyszy każdemu dziecku od najmłodszych lat. Poczucie bezpieczeństwa, radość, wspomnienia, które wywołują uśmiech na twarzych to główny cel obchodzonego święta. Wartością dodaną jest możliwość poznania ciekawych postaci - niedźwiadków. 

    

   Dzień Życzliwości  XI 2022r.

    22.11. przygotowane ciekawe zajęcia związane z  Dniem Życzliwości. Uczniowie założyli żółte koszulki, sukienki, sweterki czy spódnice.  Przygotowali bukiet życzliwości, który wypełniono pięknymi kwiatami. Odwiedziliśmy przyjaciół szkoły: PP nr 33 "Karolinka". Przedszkole "Minilatki", Nadleśnictwo Opole oraz Bibliotekę Miejską filia nr 15. Podczas przerw można było usłyszeć muzykę, a uczennice klasy 6 zorganizowały tańce dla wszystkich. To był piękny, słoneczny dzień, gdzie każdy zwrócił uwagę jak ważne jest swoje samopoczucie oraz jak niewiele kosztuje uśmiech na twarzy.

   Dzień Dyni  X 2022r. Takiego wydarzenia jeszcze nie było! Cała szkoła udekorowana w dyniach, kolor pomarańczowy miał dziś swoje święto. Dzień Dyni to kolejne zadanie w ramach Szkolnego Programu Promocji Zdrowia. Uczniowie przygotowali różne elementy związane z dynią. Były pyszne ciastka i kompoty, pomarańczowe stroje oraz prace plastyczne i techniczne z wykorzystaniem dyni. Odbyły się zawody sportowe, gdzie dynia stała się ważnym elementem toru przeszkód. Możemy więcej gdzie działamy wspólnie. Gdy dbamy o to by każdy mógł się wykazać, zaprezentować to w czym jest najlepszy. Takie wydarzenia pozwalają młodszym zintegrować się ze starszymi.  Jak ważna jest empatia to wszyscy wiemy. 
   "Przy ognisku po ukraińsku" IX/ X 2022r.  W każdej grupie wiekowej zorganizowano ognisko, w ramach którego świętowano Dzień Chłopaka. Ważnym elementem takich spotkań była integracji dzieci ze sobą, wzmacnianie relacji oraz akceptacja siebie i innych. Ważnym celem było zbudowanie więzi pomiędzy uczniowie
   z Polski i  Ukrainy. 
   Album
   Wyjazd integracyjny klas młodszych IX 2022r.

   Jak ważne są dobre relacje? Wiemy już od dawana, dlatego co roku na początku września organizowana jest wycieczka integracyjna klas młodszych. Dzięki takim wyjazdom dzieci poznają się bliżej, nawiązują dobre relacje i sprawdzają się w różnych zadaniach. Tym razem wybraliśmy się do Parku Rodzinnego w Lipowej. Cała grupa została podzielona na mniejsze zespoły, gdzie byli przedstawiciele każdej klasy. Zadania były różne: zręcznościowe, logiczne, sportowe. Jak miło było popatrzeć gdy starsi pomagali młodszym w zapisywaniu hasła, wspierali i kibicowali w pokonywaniu przeszkód. Pomimo deszczowej pogody wróciliśmy bogatsi o nowe doświadczenia 
   i przyjaźnie. 

   Album

   Inauguracja programu "Uniwersytetu Dzieci" IX 2022r.

   Czynny udział w zajęciach Uniwersytetu Dzieci pt. "Jak rozpoznać swoje emocje?"

   Lekcja biblioteczna klasy II - "Poznaję siebie" VI 2022r. Uczniowie poznają własne emocje. Potrafią o nich powiedzieć, określić je. 
   I Igrzyska Sportowe klas I- III VI 2022r.

   Najważniejsze święto w naszej szkole. Uczniowie współpracują ze sobą, działają dla wspólnego dobra. Następuje integracja pomiędzy klasami oraz "zdrowa rywalizacja". Stosowana jest zasada "Fair play w sporcie i życiu". Gratulują sobie i wspierają się. 

   Lekcja biblioteczna klasy I
   "Moje emocje"
   V 2022r.

   Uczniowie klasy I udali się na lekcje biblioteczną związaną z rozpoznawaniem własnych emocji. Dzięki historii pewnego stworka, zrozumiały jak ważne jest uporządkowanie własnych odczuć. Każda emocja jest potrzebna, ta nieprzyjemna również. 

   Wyjście do OTLiA - "Wielkie mi coś" IV 2022r. 

   Uczniowie klas młodszych udali się na spektakl pt. "Wielkie mi coś". Podczas spektaklu zwrócono uwagę, że każdy znasz jest ważny. Każdy z nas jest istotnym "podmiotem" większej całości. Mamy wartość, której musimy strzec i o którą musimy dbać. 

    

   Szkolny Przegląd Talentów  21 III 2022r. Podczas corocznych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny. Zorganizowano przegląd talentów naszych uczniów. Każdy z uczestników został nagrodzony ogromnymi brawami. Warto podkreślić, że wzmacniano pozytywnie każde dziecko. Pokreślone, że pomimo tego, że każdy z nas jest różny, co za tym idzie ma talent do czegoś innego. 
   Szkolny Konkurs Recytatorski pt. "Grunt to dobre wychowanie" III 2022r. 

   Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły brali udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim. Głównym celem tego wydarzenia była prezentacja uczniów z utworami, które ukazują jak ważne są relacje między ludźmi. Jak podkreślano w utworach, empatia, życzliwość i pomoc drugiej osobie pozwala nam lepiej funkcjonować w społeczeństwie.

   "Skarpeta dla ubogich"- akcja charytatywna SZKW XII 2021r. Przygotowanie "skarpet mikołajkowych" dla potrzebujących. Wzbudzenie empatii oraz chęci niesienia pomocy innym.
   Dzień Życzliwości XI 2021r.

   Zadaniem priorytetowym w semestrze zimowym był organizowany Dzień Życzliwości. Cała społeczność szkolna bardzo mocna zaangażowała się w przygotowanie obchodów. Na korytarzach królował kolor żółty, tworzony dywan pomocnej dłoni, przygotowano drzewko życzliwości. Wszystkie działania miały na celu wzbudzić w dzieciach pozytywne emocje, co za tym idzie sprawić by poczuły się w szkole ważnymi podmiotami. Zwracając uwagę na szacunek wobec siebie i życzliwość realizujemy główne cele naszego programu -"Poczuć się w szkole lepiej."

   Wycieczka klas I-III IX 2021r.  Uczniowie klas I-III wybrali się na wycieczkę integracyjną do Gospodarstwa Agroturystycznego w Przysieczy. Celem wyjazdu było zapoznanie się dzieci ze sobą. Integracja, współpraca oraz zbudowanie relacji między sobą.  
   Dzień Sportu  VI 2021r.  Odbyły się zawody sportowe dla klas I- IV, gdzie doskonalono umiejętności współpracy
   i zaangażowania w grę zespołową. 
   Spotkania z psychologiem  IV- VI 2021r.  Psycholog szkolna - pani Marta Urbańczyk prowadziła warsztaty w  każdej klasie dotyczące powrotu do szkoły oraz radzenia sobie ze skutkami zdalnego nauczania. 
   Tydzień ulgi dla wracających IV- V 2021r.  Wprowadzono Tydzień Ulgi dla uczniów, którzy powracają do pracy stacjonarnej. Skupiono się na rozmowach, integracji zespołu klasowego. 
   Nietypowe lekcje wychowania fizycznego  I 2021r.  Powrót do pracy stacjonarnie pozwolił na wznowienie działań w ramach programu. Udało się przeprowadzić nietypowe lekcje wf - wykorzystując warunki atmosferyczne. 
   Dbamy o siebie I / II 2021r,  Odbywały się cykliczne pogadanki dotyczące przeciwdziałaniu pandemii COVID-19.  
   Dzień Życzliwości
   - online  
   XI 2020r.  Pomimo trudnych warunków, udało się zrealizować w formie zdalnej
   Dzień Życzliwości.
   Uczniowie podczas swoich zajęć rozmawiali o tym, co znaczy być życzliwym. Jak należy postępować wobec innych i jak sprawić by każdy czuł się dobrze. 
   Dbam o siebie- profilaktyka  X 2020r.  Po dłuższej przerwie wracamy do działań na rok szkolny 2020/2021.
   W październiku realizowaliśmy zadania
   w zakresie promowania odpowiedniego dbania o siebie w czasie przeziębień. Uczniowie klas młodszych poznawali aspekty zdrowego stylu życia. Podsumowaniem było stworzenie ciekawych prac plastycznych. 
   Nauczanie zdalne
   - zawieszenie projektu
   II - VI 2020r.  Zadania, które miały zostać zrealizowane
   w kolejnych miesiącach zostały zawieszone, ze względu na pandemię COVID- 19/
   Szacunek - gazetka tematyczna  I 2020r. 

   W styczniu  realizowaliśmy kolejne zadania w projektach Uniwersytetu Dziecięcego. Każda grupa miała swoje zadania, ale tematem przewodnim był SZACUNEK.
   Jak ważny, ale bardzo często zatracany. Powstała kolejna gazetka ścienna. 

   Spotkanie w kinach i teatrze XII 2019r.  Uczniowie udali się także do kina
   i do teatru, by w tych miejscach zobaczyć czym jest prawdziwy szacunek
   i akceptacja. Były to ciekawe przeżycia
   i na pewno zostaną w pamięci uczniów. 
   Świąteczna Paczka dla podopiecznych
   Domowego Hospicjum.
   XII 2019r.  Podsumowaniem tego roku kalendarzowego było przygotowanie paczek dla podopiecznych 
   Domowego Hospicjum dla Dzieci. 
   Każda klasa zorganizowała piękne prezenty, w których nie tylko znalazły się zabawki, książki, ale przede wszystkim środki higieniczne potrzebne do pielęgnacji maluszków. 
   Światowy Dzień Niepełnosprawnych XII 2019r. 

   Kolejnym ważnym wydarzeniem był obchodzony po raz 3 - Dzień Niepełnosprawnych. 
   Zaproszonym gościem był Pan Tomasz Kunecki, kierowca rajdowy. Opowiadał
   o pokonywaniu trudności i o sile, którą  każdy z nas ma  w sobie. 

    

   Zbiórka zabawek "Razem na święta" XII 2019r.  Grudzień to czas niezwykłych wydarzeń
   w naszej szkole. Odbyło się wiele zbiórek na rzecz potrzebujących. Zbieraliśmy zabawki, ubrania, książki dla dzieci i młodzieży, biorącej udział w Wigilii dla Samotnych. 
   Empatia - gazetka tematyczna XII 2019r. 

   Empatia odczuwana przez każdego w różnych sytuacjach dnia codziennego.
   W szkole, w pracy, w parku czy na ulicy. Widzimy różnych ludzi w sytuacjach trudnych, czasami beznadziejnych
   i współczujemy. Staramy się zrozumieć. Uśmiechamy się i cieszymy, gdy ktoś wygrywa, osiąga małe czy wielkie sukcesy. To właśnie grudzień stał miesiącem,
   w którym głębiej poznawaliśmy to uczucie. 

   Dzień Życzliwości 21 XI 2019r.  21 listopada to Dzień Życzliwości. W naszej szkole święto to obchodzono bardzo uroczyście. Kolor żółty, uśmiechnięte twarzy, wspólne tańce
   i zabawy, pokazały, że warto być życzliwym, uprzejmym każdego dnia. 
   Zaufanie - gazetka tematyczna XII 2019 r.

   Tym razem, nasza najstarsza klasa zajęła się tworzeniem specjalnej gazetki. Pracowali w grupach, by wspólnie ukazać, co oznacza "dążyć kogoś zaufaniem". Jedna z najważniejszych umiejętności społecznych. Bez prawdziwego zaufanie nie zbudujesz żadnej relacji. 

   Taneczne długie przerwy X 2019r. Październik to miesiąc poświęcony zdrowiu. Oprócz pysznych deserów, organizowano taneczne, długie przerwy, Samorząd Uczniowski przy współpracy z nauczycielami z wf, przygotował niesamowite zajęcia taneczne. Każdy bawił się doskonale, korzystając uroków polskiej, złotej jesieni.
   Pamiętając, że w zdrowym ciele, zdrowy duch!
   Zdrowe przekąski 
   - dzień deserów
   24 X 2019r. 24 października w naszej szkole królowały desery. Każda klasa przygotowywała smaczne,
   a zarazem zdrowe deserki. Następnie częstowała kolegów i koleżanki z innych klas. Na szkolnych korytarzach można było wpatrzeć sałatkę owocową, gofry z owocami, pyszne mufinki. Taki dzień ukazał jak ważna w życiu każdego człowieka jest zbilansowana dieta.
   Warsztaty
   dla rodziców 
   21 X 2019r.  21 października podczas comiesięcznych spotkań z rodzicami odbyły się warsztaty dla każdej grupy rodziców. Opiekunowie uczniów
   z klas młodszych odbyli warsztaty z panią Martą Urbańczyk (psycholog szkolnym)
   pt. "Kocham i wymagam". Rodzice naszych starszych uczniów, spotkali się z panią Mirą Olszewską. Pani psycholog poruszył temat relacji rodzic - dziecko. Spędzania czasu ze swoimi dziećmi, a przede wszystkim umiejętności słuchania i bycia słuchanym. 
   Akceptacja - gazetki tematyczne

   IX / X 2019r. 

    

   Hasło miesiąca to AKCEPTACJA. Uczennice i uczniowie klasy Va, przygotowali pierwszą z gazetek pt. "Akceptacja". Tak ważna w życiu każdego człowieka, przede wszystkim tego najmłodszego. Dzięki rodzicom, nauczycielom, rówieśnikom każdy odnajduje samego siebie. Warto pamiętać, że poczucie własnej wartości budujemy na akceptacji ze strony najbliższych. 

   "Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest."
                                                                            MALCOLM S. FORBES

   Dzień Chłopaka na sportowo 30 IX 2019r.  30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Od kilku lat w naszej szkole świętujemy na sportowo. W tym roku rozegrano mecz piłkarski. Chłopcy z młodszych klas cudownie się bawili, a przy okazji doskonalili triki piłkarskie i dbali
   o postawę fair-play.
   Apel organizacyjny
   - podział zadań 
   IX 2019r.  Na początku września zespól ds promocji zdrowia w naszej szkole, zorganizował apel,
   na którym przydzielona zadania dla poszczególnych klas.
   Dzieci losowały zagadnienia, nad którymi pracują w grupie. Efekty zostaną zaprezentowane
   na gazetce szkolnej.
   Przystąpienie
   do programu 
   I 2019r.  Wejście do programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • szkola@psp26.opole.pl
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie