• Nasze działania w programie Erasmus +

   • 1.09.2019r.
    • Cele i zadania projektu

     Cele i zadania projektu

     Drodzy Uczniowie i Rodzice !

     Nasza szkoła w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. realizuje międzynarodowy projekt "Od codzienności do świętości" w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna akcja KA229. Jesteśmy koordynatorem projektu, współpracować będziemy ze szkołami: z Litwy, Rumuni, Włoch i Turcji. Projekt przewiduje pięć wizyt międzynarodowych uczniów i nauczycieli w w/w krajach, a jego podsumowanie odbędzie się w maju 2021 r. w Polsce.

     W realizację projektu będą zaangażowani uczniowie klas VII-VIII, rodzice uczniów oraz dyrektor szkoły i nauczyciele języka niemieckiego, języka polskiego, informatyki, plastyki, historii, religii, wychowania fizycznego i muzyki.

     Cele projektu:

     1. Wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej poprzez realizację wspólnych zadań i refleksje na temat uniwersalnych, humanistycznych wartości oraz własnej tożsamości narodowej i regionalnej.

     2. Zdobywanie wiedzy o kulturze religijnej Europy, miejscach kultu religijnego związanych z wybranymi postaciami świętych w danych państwach.

     3. Kształtowanie postaw uczniów w duchu wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

     4. Promowanie potrzeby rozwijania kompetencji językowych, społecznych i informatycznych u uczniów i nauczycieli jako podstawowych narzędzi komunikacyjnych.

     5. Promowanie zastosowania nowych technologii TIK w edukacji szkolnej.

     6. Promocja kraju, miasta Opola i szkoły w innych krajach Europy.

     7. Doskonalenie oferty edukacyjnej szkoły i podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym.

     8. Zintegrowanie kadry szkoły podczas realizacji zadań w projekcie, nabywanie nowych kompetencji, które przyczynią się do jej osobistego i zawodowego rozwoju.

     9. Współpraca europejska nauczycieli, zdobywanie doświadczeń dydaktycznych, nowych narzędzi metodycznych oraz dzielenie się własnymi dobrymi praktykami.

     10. Aktywizacja placówki w życiu społecznym, lokalnym przy upowszechnianiu projektu i jego rezultatów.

     Koordynatorem całego projektu jest pani Gizela Lisy, nauczycielka języka niemieckiego w naszej szkole.

      

   • 8.10.2020r
    • Erasmusday2020 w Kamieniu Śląskim

   • 11.2020r.
    • Konkurs na okładkę kalendarza

     Konkurs na okładkę kalendarza

     W listopadzie odbył się konkurs na okładkę kalendarza projektu "Od codzienności do świętości". Spośród wykonanych prac uczniów klas siódmych komisja wybrała trzy najciekawsze rysunki. Nagrodzeni:

     I miejsce: Hanna kl. 7b

     II miejsce: Michał O. kl. 7a

     III miejsce: Franciszek kl. 7b

     Wyróżnienia: Paweł kl. 7b , Jerzy kl. 7a

     Prace uczniów.

   • 03. 2021r.
    • O nas w mediach

     O nas w mediach

     Podsumowanie kolejnej mobliności to dobry czas, by opowiedzieć o naszym projekcie iinymi. Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu. 

     Międzykulturowe przygody...

   • listopad 2021
    • Wybraliśmy trzy prace spośród wszystkich na okładkę naszego kalendarza. Każde Państwo, biorące udział w konkursie wystawiło sowje najlepszych kandydatów. Oto nagordzeni. 

   • 11-06-2021
    • Spotkanie online - 11.06.2021r.

     Spotkanie online - 11.06.2021r.

     O godzinie 12:00 uczniowie w/w szkół wraz z nauczycielami z Litwy, Włoch, Rumunii,  Turcji  i z Polski  spotkali się online i przeprowadzili za pomocą gry Kahoot konkurs na temat religijny. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników. Na początku nieśmiało, po chwili już pewniej, uczniowie odpowiadali na pytania do wykonanej przez siebie gry. 

     Spotkanie przebiegało w przyjaznej i życzliwej atmosferze. Było również doskonałą okazją do wymiany poglądów, nauki języka obcego jak również integracji międzynarodowej.

   • październik 2021
    • Wizyta w Rumunii (październik 2021r.)

   • maj- czerwiec 2022
    • Przygotowania do mobilności w Polsce.

     Przygotowania do mobilności w Polsce.

     Przygotowania do podsumowania projektu w Polsce rozpoczęły się już na pocżatku roku. Po wizycie w Turcji nabrały przyśpieszenia. Przygotowywano wystawki z kolejnych mobilności, zorganizowano zajecia z pisania ikon, przygotowano wystawę prac uczniów z wszystkich partnerkich państw. Szkoła lśniła czystością i z niecierpliwością oczekiwono gości. 

   • 11-06-2022
    • Festyn szkolny - podsumowanie projektu

     Festyn szkolny - podsumowanie projektu

     Podczas festynu szkolnego podsumowano trzyleni projekt "Od codzienności do świętości" w rmach Erasmus +. Przyznano certyfikaty i drobne upominki. Liczymy, że zawarte znajomości przetrwają. 

     Festyn szkolny

    • Tak o nas piszą i mówią w mediach

     Tak o nas piszą i mówią w mediach

     Warto zajrzeć na portale opolskich mediów, gdzie można znaleźć  kilka słów o naszym projekcie i realizowanych działaniach. 

     Gość niedzielny

     Radio Opole

    • Rezultaty - podsumowanie programu

     Rezultaty - podsumowanie programu

      

     Raport rezultatów

     31 sierpnia 2022r. zakończyliśmy realizację projektu „ Od codzienności do świętości”

     Za nami wyjazdy zagraniczne, 8 nauczycieli i 24 uczniów ze szkół na Litwie, Włoch, Rumunii i Turcji. Wszystkie piękne chwile spędzone za granicą zapamiętamy na całe życie.

     Upowszechniając rezultaty projektu pragniemy pochwalić się osiągniętymi wynikami, prezentując jednocześnie nakład pracy, jaką wspólnie wykonaliśmy, aby osiągnąć nasz sukces. 

     Aby docierać z wynikami realizacji projektu do jak najszerszej grupy odbiorców oprócz klasycznej strony internetowej prowadziliśmy fanpage na portalu społecznościowym facebook. Za jego pośrednictwem przekazywaliśmy najważniejsze informacje. ZAPRASZAMY do obejrzenia fotorelacji z mobilności i śledzenia naszego profilu :)

     Po każdej mobilności uczniowie przygotowywali relacje z wyjazdu.

     Mobilność na Litwie.

     https://tiny.pl/w9m78

     Mobilność we Włoszech

     https://tiny.pl/w9m76

     Po dobytej mobilności w Rumunii uczestnicy projektu przygotowali książeczkę elektroniczną Stroryjumper

     https://www.storyjumper.com/book/read/116842032

     natomiast po wizycie w Turcji swoje wrażenia umieścili na blogu

     https://tiny.pl/w9m7b

     W Polsce odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Każda szkoła przygotowała inscenizację teatralną przedstawiający wrażenie z pobytu w Opolu.
     https://youtu.be/gyczi7M4y4

     Głównymi rezultatami projektu są nabyte przez uczestników umiejętności komunikacji w j. niemieckim. Efekty te zostały utrwalone w postaci projektów edukacyjnych, które w kolejnych latach będą służyły jako pomoce dydaktyczne wszystkim uczennicom i uczniom szkoły.

     Gry dydaktyczne na platformie Kahoot, Quzziz, https://quizizz.com/admin/quiz/614ccbaf37bec8001d5ff343

     https://tiny.pl/w9m7f

     https://tiny.pl/w9m7p

     https://tiny.pl/w9m7l

     https://tiny.pl/w9m7n
      

     Scenariusze gier terenowych i inscenizacji teatralny

     Gra terenowa związana z najważniejszym miejsce Opolszczyzny – Górą św. Anny.

     Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” jest doskonałym miejscem na rodzinne, krótkie wypady za miasto. W celu uatrakcyjnienia tych wyjazdów proponujemy czynne zwiedzanie poszczególnych miejsc z przygotowanymi przez nas grę terenową w j. polskim i niemieckim. Tytuł gry „ Co ciekawego znajduje się na Górze św. Anny.”

     Gra polega na pracy z mapą więc , udaniu się na trasę opisaną w grze i rozwiązywaniu kolejnych zagadek terenowych. Uzupełnienie wszystkich zagadek skutkuje uzyskaniem hasła końcowego. „ Annaberg” Z rozwiązanym zadaniami należy udać się do punktu oznaczonego na mapce, gdzie kulminacyjnym momentem gry było otwarcie skrzynki ze skarbem, w której znajdują się pamiątki związana z tym miejscem. W celu jej otwarcia należy podać hasło a następnie otworzyć „Annaberg” gra_Góra_św._Anny.docx

     1. Filmy przedstawiające inscenizacje o świętych danego kraju.

     Inscenizacja z Litwy . Szkoła litewska przedstawiła historię św. Kazimierza.

     Jest głównym patronem Litwy. W diecezji wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św. Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś sprzedawano także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany Kaziukami).

     W 1948 r. w Rzymie powstało Kolegium Litewskie pod wezwaniem św. Kazimierza. W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza głównym patronem młodzieży litewskiej. W 1960 r. Kawalerowie Maltańscy obrali św. Kazimierza za swojego głównego patrona; otrzymali wówczas część relikwii Świętego. _Der_Heilige_Kasimir.docx

     https://youtu.be/sFYo4WkMZT8
      

     Inscenizacja z Włoch przedstawiał pantomimę o św. Ricie.

     Kult św. Rity jest bogaty w przesłania i symbole, ale dwa są najbardziej wyraźne. Kolec z korony cierniowej symbolizuje ludzkie życie pełne cierpienia i bólu, zaś kwitnącą róża jest symbolem nadziei na przezwyciężenie trudności.

     https://youtu.be/XmnD9FPVGbg

     Inscenizacja z Rumunii. Partner z Rumuni przybliżył nam historię księcia Stefana Wielkiego.

     Stefan III Wielki, znany również jako Stefan III Mołdawski, w starszych źródłach polskich Steczko – hospodar mołdawski w latach 1457–1504 z dynastii Muszatowiczów. Podczas swojego panowania przeobraził Mołdawię w silny organizm państwowy, prowadząc niezależną politykę wbrew interesom i ambicjom Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego oraz Imperium Osmańskiego dążących do jej całkowitego podporządkowania. Stefan, zgodnie z tradycją zwyciężył w 34 ze swoich 36 bitew, pokonując m.in. króla węgierskiego Macieja Korwina i króla polskiego Jana Olbrachta. Stał się sławny w Europie na skutek stawianego przez długi czas oporu przeciwko Turkom. Wo_ist_der_heilige_Hyazinth.docx

     https://youtu.be/ev5V6mh82Tc

     Tureccy partnerzy pokazali zwyczaje zw. ze świętymi.

     https://youtu.be/ev5V6mh82Tc

     Uczniowie z Opola przedstawili drogę do świętości św. Jacka Odrowąż.

     Jacek Odrowąż (herbu Odrowąż, ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 sierpnia 1257 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, misjonarz, kaznodzieja, święty Kościoła katolickiego oraz historyczny patron Polski. Był pierwszym Polakiem, który wstąpił do nowo utworzonego Zakonu Kaznodziejskiego. Święty Jacek Odrowąż i jego towarzysze byli pierwszymi dominikanami w Polsce. Ewangelizował ludność Karyntii, Moraw, Czech, Polski, Rusi i Prus, dlatego nazywany był Apostołem Słowian, Apostołem Ludów Słowiańskich, Apostołem Północy, Światłem Północy lub Światłem ze Śląska. Scenariusz z Polski

     https://youtu.be/Le81aah9y_k

     1. Kalendarz związany z tematem projektu.

     Kalendarz ukazuje liczną grupę świętych, którzy są przede wszystkim patronami dni, niekiedy pór roku, a nawet poszczególnych lat. Na co dzień posługiwano się nie datami lecz nazwami świąt kościelnych i w ten sposób święci zostali kojarzeni z porami roku.

     Kalendarz.pdf

     1. Książeczkę elektroniczną zawierającą zbiór życiorysów najważniejszych świętych krajów partnerskich.

     Zbiór przedstawia świętych w krajach partnerskich biorących udział w projekcie

     |”Od codzienności do świętości”. Ukazuje ich ważność w danym kraju. Są patronami kraju, regionu.

     https://www.storyjumper.com/book/read/84866405/Von-der-Alltatigkeitnbsp

     Do rezultatów niematerialnych projektu możemy zaliczyć zdobyte przez uczennice i uczniów Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu doświadczenia, wiedzę i umiejętności, tj. m.in.: 

     • zwiększenie umiejętności językowych;

     • zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie;

     • wzrost świadomości kulturowej krajów Unii Europejskiej;

     • wzrost świadomości potrzeby uczenia się przez całe życie;

     Poziom osiągnięcia wymienionych rezultatów miękkich potwierdzają analizy wyników indywidualnych raportów uczestników projektu oraz ankiet ewaluacyjnych. Trwałość osiągniętych rezultatów realizowana będzie poprzez włączenie ich do codziennych działań szkoły po zakończeniu finansowania, jako przykład dobrej praktyki dla obecnych i przyszłych uczennic i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu- potencjalnych beneficjentów przyszłych projektów mobilności zagranicznej.

     Zdobyte przez nauczycieli doświadczenie pozwoli wskazywać kolejnym rocznikom drogę do odkrywania nowych możliwości, jakie daje zjednoczona Europa, poprzez stosowanie wiedzy i doświadczenia uzyskanego podczas mobilności w szkołach partnerskich .  

     W czasie trwania projektu dwukrotnie przeprowadzono ewaluację na różnym etapie jego trwania. Narzędziem badania była ankieta online (forms) skierowana do uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców. Uzyskane wyniki pomogły w dostrzeżeniu w jaki sposób respondenci oceniają nasze działania, czy należy wprowadzić dodatkowe kroki lub zmiany, pozwoliły też na monitorowanie przebiegu pracy. W opinii ankietowanych zamysł projektu był bardzo ciekawy, a cała jego realizacja została oceniona na wysokim poziomie. Mimo, że nie wszyscy uczniowie szkoły brali czynny udział w zaplanowanych działaniach, to dzięki rozpowszechnianiu informacji i wielu wspólnym inicjatywom cała społeczność szkolna dobrze znała tematykę i celowość projektu. Uczniowie podkreślili, że w tym czasie poszerzyli kompetencje w zakresie komunikacji, języka, technologii informacyjnej. Rozwijała się ich kreatywność, nauczyli się skutecznej pracy w zespole. Był to również czas poznania zupełnie nowych narzędzi multimedialnych – wiele z nich uczniowie mogą wykorzystać w codziennej pracy na lekcjach. Zapytani o poziom zadowolenia z komunikacji oraz współpracy między uczestnikami projektu ocenili ten obszar jako ważny i bardzo dobrze rozwinięty. Uczniowie zaznaczyli, że w czasie trwania projektu nie zapominali również o e-bezpieczeństwie. W ich opinii udział w takich działaniach na skalę międzynarodową jest niezwykle wartościowy i rozwijający, w przyszłości chętnie będą brali udział w podobnych przedsięwzięciach.

     Ankieta dla uczniów

     https://docs.google.com/forms/d/1WjgeWOSdrzqq
     TNJe5xoqt9uXWUB0VWUlQCU_Baox9HI/edit

     Ankieta dla rodziców

     https://docs.google.com/forms/d/1rgL68afbNTtxUOw_laN-30zYtzPMp3rn2xA5x7pTNSU/edit

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie