• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

     1892-2023/24

     Data

     Wydarzenie

        
     VII 2022r. Bardzo wysoki wynik naszych uczniów  8 i 9 stanin na  egzaminie ósmoklasisty 
     VI 2022r. Organizacja przez szkołę podsumowania realizowanego programu Erasmus + "Od codzienności do świętości", festyn szkolny.
     IV 2022r. Wyjazd grupy uczniów do Turcji - wizyta w ramach programu Erasmus +
      X 2021r.  Wyjazd grupy młodzieży do Rumunii w ramach wymiany narodowej Erasmus +.
     III- VI 2021r.  Praca klasy V w projekcie e-Twinning  pt. "Fitive Familie- Fikcyjna rodzina." 
     III-VI 2020r.  Praca zdalna - nauczanie online.
     II 2020r.  Wyjazd grupy młodzieży na Sycylię w ramach wymiany narodowej.
     X 2019r.  Wyjazd grupy młodzieży na Litwę.
     1 IX 2019 W ramach programu Erasmus+ rozpoczęcie międzynarodowego projektu "Od codzienności do świętości"
     VI 2019 Ignacy Smoliński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego.
     VI 2019 Tegoroczni absolwenci uzyskują bardzo wysoki wynik na egzaminie ósmoklasisty.
     I 2019 Szkoła została przyjęta do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
     2017-2018 Uczniowie klasy ósmej biorą udział w programie "Mody Asyż"
     VI 2018 Najstrasi uczniowie uczestniczą w akcji "Lasy pełne energi".
     2017-2018

     Szkoła organizuje liczne imprezy i projekty dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski.

     27 IX 2017 Uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego
     1 IX 2017 Kolejna reforma systemu oświaty-ponownie jesteśmy ośmioletnią szkołą podstawową
     VI 2017 Ignacy Smoliński został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła 2017"
     IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
     XI 2016 Realizujemy zajęcia dodatkowe w ramach projektu Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki
     IX 2016 W ramach programu etwinning rozpoczęcie projektu „Symmetry- a world of harmony”
     IX 2016 Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Flaxxini- podróż dookoła świata”
     IX 2016 Szkoła jest partnerem kampanii „Bilinqua- łatwiej z niemieckim” na rzecz wzmacniania polsko niemieckiej dwujęzyczności
     24 VI 2016 Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego aktywne uczestnictwo szkoły w III edycji programu „Mistrzowie Kodowania”
     VI 2016

     Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych: matematycznego- Wojciech Burda,
     historycznego- Piotr Zatwarnicki i Arkadiusz Naworski,
     języka polskiego i języka angielskiego- Hanna Sak, uzyskują tytuł „Opolskiego Orła”

     27-29 IV 2016 Obchody jubileuszu 125-lecia istnienia szkoły i 20 lecia nadania szkole imienia Książąt Opolskich
     XII 2015 Ponowne otrzymanie certyfikatu „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”
     VIII 2015 Wyremontowanie biblioteki i sali komputerowej
     V 2015 Uczeń klasy V Wojciech Burda  został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i uzyskał tytuł "Opolskiego Orła"
     VI 2015 Nasza szkoła jako jedyna publiczna szkoła podstawowa w Opolu wzięła udział w ogólnopolskim programie "Mistrzowie Kodowania"
     XII 2014 Szkoła otrzymuje certyfikat "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"
     IX 2014 Wyremontowanie sali gimnastycznej i zaplecza
     1 IX 2014 Po wielu latach otwieramy dwa oddziały klasy I, do szkoły przychodzą sześciolatki
     2013/2014 Realizacja we wszystkich klasach zajęć dodatkowych z projektu "Fascynujący Świat Nauki i Techniki
     VI 2014 Zofia Strzyż jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i Wiktoria Kulig jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymują tytuł "Opolskiego Orła"
     VI 2014 Otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła w ruchu"
     I 2014 W szkole prowadzona jest przez KO w Opolu ewaluacja zewnętrzna, całościowa. W 12 ocenianych obszarach szkoła otrzymuje 2 oceny bardzo wysokie A, i 10 ocen wysokich B
     V 2013 Laura Bernet jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego otrzymała tytuł "Opolskiego Orła"
     VI 2013 Oddano do użytku boisko trawiaste
      1 IX 2013 Stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Danuta Kamińska
     1 I 2013 Ze szkoły odchodzi dyrektor Piotr Tałan, do czerwca 2013 funkcję po dyrektora szkoły pełni Danuta Kamińska
     2012, 2013 Realizacja zajęć dodatkowych z projektu unijnego"Inwestycja w pierwszy krok
     XI 2012 Oddanie placu zabaw
     2012 Jakub Bogucki otrzymał tytuł "Prymus Opolszczyzny"
     2010 Edyta Naworska otrzymała jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego tytuł "Opolskiego Orła"
     2010 klasa VI uzyskała 9 najwyższy stanin z testu kompetencji

     11 X 2006

     Rozpoczęcie Turnieju o Miecz Książęcy

     IV 2007

     Oddanie do użytku łącznika i zaplecza sanitarnego do sali gimnastycznej.

     10 VI 2006

     Otwarcie nowoczesnej pracowni komputerowej.

     2 XII 2005

     Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

     VIII 2005

     Zakończenie procesu certyfikowania szkoły przez CEO i przekazanie raportu potwierdzający wysoki standard nauczania w naszej szkole.

     1 IX 2004

     Odchodzi na emeryturę długoletni dyrektor szkoły E.Sak, jej miejsce zajmuje Piotr Tałan

     XII 2000 

     Oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej

     1 IX 2000

     Nasza szkoła stała się sześcioklasową podstawówką

     21 VI 2000

     Ostatnia klasa VIII kończy szkołę

     1 IX 1999

     Początek reformy systemu oświaty – przekształcenie szkoły w sześcioklasową szkołę podstawową

     1998

     Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości
     i 200-tnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza – Rok Mickiewiczowski

     30 IV 1998

     Poświęcenie sztandaru szkoły w kościele parafialnym w Grudzicach

     11 X 1996

     Uroczyste nadanie szkole imienia Książą Opolskich

     1 IX 1996

     Uroczyste otwarcie wyremontowanego skrzydła szkoły przez prezydenta Opola L. Pogana

     14 IX 1995

     Rada Pedagogiczna wystąpiła do Rady Miasta o nadanie szkole imienia „Książąt Opolskich”

     30 XI 1994

     Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w szkole

     27 V 1994

     100-lecie szkoły i 70-lecie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

     25 V 1994 

     Wizytacja szkoły przez K.O. i W. oraz Wydział Oświaty Miasta Opola -  szkoła otrzymała najwyższą ocenę – szczególnie wyróżniającą

     1992

     Szkoła ma 100 lat

     1 IX 1990

     Powraca do szkoły religia jako przedmiot nadobowiązkowy

     14 IX 1988

     Zmarł w wieku 95 lat Tomasz Labuzga, pracujący w szkole od 1914r do 1951, nauczyciel Polskiej Szkoły Mniejszościowej 1924-1939

     1987

     Powołano Komitet Rozbudowy Szkoły

     1 IX 1986

     Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Eugenia Sak

     14 X 1985

     Zmarł długoletni dyrektor szkoły K. Jendrysik

     27 V 1985

     Uroczyste otwarcie boiska szkolnego

     1984 

     Szkoła rozpoczyna starania o nadanie imienia „Bojownikom o polskość Śląska Opolskiego”

     1 IX 1984

     Pożegnanie odchodzącego na emeryturę długoletniego nauczyciela i dyrektora szkoły Karola Jendrysika

     19 V 1984

     Uroczyste obchody 60 rocznicy powstania Polskiej Szkoły Mniejszościowej

     1982 

     Decyzja o budowie boiska szkolnego

     1974

     Wprowadzono odznakę „Wzorowy uczeń” i świadectwo z wyróżnieniem

     1973

     Szkoła uczestniczy w obchodach 750-lecia Grudzic

     1972 

     Po raz pierwszy Dzień Nauczyciela obchodzimy 14 X

     13 -14 VI 1972

     Jedyna w dziejach szkoły wycieczka zagraniczna do Drezna

     1969

     Z okazji 45 rocznicy powołania Związku Polaków w Niemczech nauczyciele i uczniowie przygotowywują dla szkoły i środowiska montaż „Byliśmy – jesteśmy – będziemy”

     1968 do 1970

     Przebudowa obiektu gospodarczego na salę gimnastyczną

     1 IX 1967

     Po raz pierwszy jest kl. VIII w związku z wydłużeniem lat nauki w szkole podstawowej

     1966

     Nauczyciele i uczniowie organizują szereg imprez związanych z 1000 – leciem Polski

     1965

     Nowa sala lekcyjna na IIp – obecnie nr 9

     8 IV 1960

     Wmurowanie tablicy upamiętniającej istnienie Polskiej Szkoły Mniejszościowej

     1 IX 1958

     Religia staje się przedmiotem nadobowiązkowym

     18 do 19 VI 1957

     Pierwsza dalsza wycieczka szkolna do Warszawy

     1952 do 1954

     Remont mieszkalnej części szkoły

     1 IX 1953

     Na emeryturę odchodzi pierwszy po wojnie dyrektor szkoły W. Szałowicz,
     funkcję tą obejmuje Karol Jendrysik

     IX 1948

     Odbudowano budynek szkolny – uczniowie rozpoczynają naukę w obecnych salach 1-8

     2 VI 1946

     Koniec pierwszego po wojnie roku szkolnego, kl.VII kończy 16 uczniów

     XI 1945

     Powstaje szkolne koło PCK, zorganizowano bibliotekę szkolną

     IX 1945 

     Powstaje Komitet Odbudowy z F. Buhlem na czele

     V 1945

     P. Helena Czupryna rozpoczyna w Grudzicach nauczanie dzieci w budynku przedwojennego przedszkola

     20 I 1945

     Wycofujące się oddziały niemieckie palą szkołę – zostają tylko same mury

     1 IX 1939

     Przestaje istnieć Szkoła Polska

     1930

     Rozbudowa budynku – budowa wschodniej części
     (sal 1, 2, 6, 7, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora)

     1 V 1924

     Powstaje Polska Szkoła Mniejszościowa

     1892

     Budowa szkoły w Grudzicach

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie