• Tłumaczymy Żywioły


    • W ramach projektu Tłumaczymy Żywioły odbywały się liczne zajęcia
     oraz zorganizowano wycieczki i wyjścia by pogłębiać wiedzę uczniów:

      

     Działanie
     w ramach projektu
     co? gdzie? po co? 
     Uczniowie klas IV- VIII Zajęcia integracyjne dla uczniów -obcokrajowców z Ukrainy. Gry i zabawy wspólne. Zajęcia przy muzyce. 
     Uczniowie klas I Uczennice i uczniowie klas I udali się na ciekawe zajęcia w ramach zajęć przyrodniczych. Poznawali faunę i florę  okolicznych lasów i parków.
     Album
     Uczniowie klas IV-VIII

     Uczniowie klas IV-VIII brali udział w zajęciach przyrodniczych, podczas których mogli zaobserwować różne zjawiska chemiczne - spalania, rozpuszczalność substancji oraz fizyczne z zakresu termodynamiki, elektryczności.

      

     Uczniowie klasy IV i V

     Uczniowie klasy IV i V udali się na zajęcia w ramach programu Tłumaczymy Żywioły. Zajęcia obejmowały wiedzę z zakresu programowania, kodowania robotów. Druga część to udział w eksperymentach fizycznych i chemicznych. 

      

     Uczniowie klasy III 13.10 klasa III była we Wrocławiu, gdzie zwiedziła Hydropolis.
     Na miejscu uczniowie najpierw uczestniczyli w warsztatach, na których robili pastele. Potem odbyło się zwiedzanie z przewodnikiem obiektu. Można było zobaczyć jakie zwierzęta żyją w największych głębinach mórz, modele okrętów i statków, batyskaf oraz ławice ryb.
     Wrażenia były niesamowite.

      
     Uczniowie klasy III

     07.10 klasa III w ramach projektu „Tłumaczymy żywioły” miała wyjazd na Wyspę Bolko. Zadaniem dzieci było przyjrzenie się drzewom liściastym
     i wypełnienie kart obserwacyjnych. Uczniowie mierzyli obwody pni, rysowali liście i owoce, porównywali kształt koron drzew. Potem wszyscy udali się na plac zabaw, gdzie przyjemnie i aktywnie spędzili czas.

     Uczniowie klas VIII W październiku odbyły się warsztaty dla najstarszych uczniów naszej szkoły, w Miejskim Centrum Wspierania Placówek Edukacyjnych. Zajęcia miały za zadanie ukazać uczniom jak ważna jest ich w rola w społeczności. 
     Uczniowie klasy II Uczniowie klasy II udali się do  na wyspę Bolko, by wspólnie spędzić odkrywać tajniki danego środowiska. Zajęcia - gra terenowa odbyła się w ramach Projektu Tłumaczymy żywioły. Dzieci nie tylko rozwijały swoje kompetencje przyrodnicze, ale miały czas na wspólną zabawę. 
      
     Uczniowie klasy VI
     i VII
     W poniedziałek 19 września uczniowie klas 6 i 7 uczestniczyli w wycieczce do Krakowa w ramach projektu "Tłumaczymy żywioły". Już o 7.00 wyjechaliśmy w świetnych humorach spod szkoły. Po dotarciu do Krakowa odwiedziliśmy ”ogród doświadczeń", gdzie świetnie bawiliśmy się przy wykonywaniu różnych ciekawych doświadczeń. Uczestniczyliśmy również w warsztatach zatytułowanych ”mroźne eksperymenty", gdzie mogliśmy dotknąć suchego lodu, czy poczuć na własnej skórze ciekły azot.
     Uczniowie klasy III Zajęcia chemiczne, podczas, których uczniowie badali właściwości różnych substancji. Przygotowywali różne doświadczenia oraz doświadczali wielozmysłowo były prowdzone dla uczniów klas młodszych.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, ul. Groszowicka 12
   • (077) 454-05-74
   • ul. Groszowicka 12 45-517 Opole Poland
   • 754-23-36-007
   • 000698408
   • INTERNET COMMUNITY Adam Korzuch e-mail: korzuch@infoic.pl
   • Rada Rodziców w PSP nr 26 w Opolu działa na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Wspiera wiele przedsięwzięć organizacyjnych (kiermasze, festyny, Dni Patrona) gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.
   • 05 1240 3103 1111 0010 07910178
   • Rada Rodziców Funkcja Michał Król - przewodniczący Magdalena Kaczmarska - zastępca przewodniczącego
  • Logowanie